magpamati kag mag-download

Magpamati sa Kinaray-a podcast.

 

Pwede dya mapamatian sa Adventurer's Archive nga makita sa iTunes.

https://itunes.apple.com/us/podcast/adventurers-archive/id405001840

 

pauli sa balay

KNTBible_open.jpg