panghangkat

Maglantaw sa mga video nahanungud sa pagpanghangkat sa pag-alagad sa Ginoo.

 

pauli sa balay

bible_open.jpg

misyon

 

Manug-istorya